Organisasjon

RostHeim  Rostadheimen er organisert som to stiftelser, med hvert sitt spesielle formål.

Rostadheimen er eier av bygninger og grunn. Stiftelsen sitt formål er å forvalte og utvikle eiendommen til beste for de menneskene som bor og arbeidere der. Denne oppgaven skal utføres i nært samarbeide med driftsstiftelsen Rostadheimen Bofellesskap”  som har arbeidsgiveransvar, samt ansvar for den daglige drift av tjenestetilbudet.

Begge stiftelsene har sitt eget styre, som velges/utpekes i henhold til sine statutter. Administrativ ansvarlig for Rostadheimen Bofellesskap er daglig leder. Daglig leder er også administrativ ansvarlig for eiendomsstiftelsen Rostadheimen.

Rostadheimen Bofellesskap sin ledelse, Forvaltningsgruppen, består av daglig leder og tre gruppeledere. I relevante enkeltsaker deltar også faglig ansvarlig, eventuelt andre medarbeidere med særskilte ansvarsområder.

Virksomheter

Rostadheimen driver i dag to bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming. Begge boligene består av fire leiligheter, samt fellesareal.

I bofellesskapet ”Kvarten”  lever fire menn. Tre av disse har sitt dagtilbud på Rostadhimen.

I bofellesskapet Kvinten” bor det to menn og to kvinner. Tre av disse har sitt dagtilbud på Rostadheimen, mens den fjerde har sitt arbeidstilbud på Arna dagsenter.

Dagtilbudet på Rostadheimen gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til seks av beboerne på Rostadheimen. Driften baseres på vårt økologiske hagebruk, og en rekke faste fysiske aktiviteter. Sentralt er også fokuset på kunstnerisk og kulturelt innholdet.

Organisasjonstilhørighet og fleksibilitet

Arbeidsgiveren Rostadheimen Bofellesskap er organisert i HSH (Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon), og stiftelsen er dermed tilsluttet tariffavtalen mellom HSH og LO. Et uttalt mål på Rostadheimen er at lov- og avtaleverket bør forvaltes på en fleksibel måte. Slik finner fellesskapet som regel løsninger som er bra for alle.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.